• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pro Choro"
    KRS 0000309496

Celami Stowarzyszenia są:
Dążenie do rozwoju polskiej kultury chóralnej.
Popularyzowanie polskiej i światowej muzyki w kraju i poza granicami.
Rozwijanie amatorskiego ruchu muzycznego.
Stowarzyszenie w swej działalności skupia się głównie na wspieraniu chóru męskiego ,,ECHO’’ im. prof. P.Osińskiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, oraz organizacji imprez chóralnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.