• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Po To Jesteśmy"
    KRS 0000309976

Prowadzone działania:
- niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
- poprawienie warunków bytowych wychowanków,
- podnoszenie poziomu kształcenia, wychowania i rewalidacji,
- upowszechnienie społecznych postaw tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.