• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żorach
    KRS 0000312148

Misja
Celem całego Stowarzyszenia, łącznie z placówkami współdziałającymi, jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania
Nasze placówki prowadzą rehabilitację leczniczą, społeczną, zawodową; organizują pomoc psychologa oraz grupy wsparcia i samopomocy; zapewniają opiekę pediatryczną, neurologiczną, ortopedyczną, logopedyczną; organizują również wypoczynek oraz czas wolny.
Działania obejmują osoby niepełnosprawne intelektualnie o różnym stopniu upośledzenia umysłowego.
OWI przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 7 lat, OREW od 3 do 25 lat; WTZ od 16 lat.
Placówki przyjmują wychowanków z terenu Żor i okolic tj.: Pszczyna, Pawłowice, Pielgrzymowice, Studzionka, Rudziczka, Warszowice itd.

KLIENCI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:

1. dzieci w wieku 0-7 lat różnej etiologii, problemy rozwojowe
rehabilitacja lecznicza, pomoc psychologiczna, grupy wsparcia i samopomocy, logoterapia, opieka neurologiczna i ortopedyczna
pon.-śr. w godz. 7-15, czw. w godz.8-18, pt. w godz. 7-14; Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory; bezpłatnie, wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu

2. dzieci w wieku 3-25 lat niepełnosprawne intelektualnie; upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, umiarkowanym i znacznym, wielorakimi sprzężeniami oraz niepełnosparawnościamI
rehabilitacja lecznicza, edukacja, pomoc psychologiczna, wyżywienie, organizowanie czasu wolnego, transport, muzykoterapia i logoterapia
pon.-pt. w godz. 7-15, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory; bezpłatnie, wymagane orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

3. osoby w wieku od 16 lat niepełnosprawne intelektualnie
rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza; wyzywienie; pomoc psychologiczna; organizacja wypoczynku; transport
pon.-pt. w godz. 7-15; Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU, Os.Ks.Władysława, Żory, bezpłatnie, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem na WTZ

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.