• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe "Partner"
    KRS 0000313628

Stowarzyszenie powstało, by wesprzeć swoją działalnością przede wszystkim sport i kulturę naszego regionu. Dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kultury, jak również innymi organizacjami pozarządowymi mamy nadzieję wzbogacić środowisko o imprezy kulturalno - sportowe.

Celem działalności jest również:
- organizacja turniejów, obozów sportowych
- organizacja aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
- pozyskiwaniu środków finansowych.

Zapraszamy do współpracy również inne kluby, organizacje formalne i nieformalne, osoby i zespoły, które uprawiają różne dyscypliny sportu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.