• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Amazonek im. Świętej Siostry Faustyny w Obornikach
    KRS 0000314053

Stowarzyszenie realizuje wszystkie swoje cele nieodpłatnie poprzez:
1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego,
2. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei,
3. Organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawność i podnoszącego kondycję fizyczną i psychiczną po zabiegu,
4. Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki,
5. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet oraz skuteczności metod leczenia,
6. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych,
7. Organizowanie Ogólnopolskich spotkań z Amazonkami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.