• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Aktywności Zawodowej
    KRS 0000314083

Naszą Fundację tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji rynku pracy oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem Fundacji jest:
1. Prowadzenie działalności na rzecz aktywności zawodowej; w szczególności osób niepełnosprawnych;
2. Prowadzenie działalności służącej rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych;
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.