• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Siódemka" w Tarnowie
    KRS 0000314814

Nasze Stowarzyszenie "Siódemka" jest organizacją działającą na polu edukacyjnym. Powstało w celu ratowania likwidowanej szkoły podstawowej, która kształciła od ponad 110 lat Tarnowian. Utworzyliśmy niepubliczne i niepłatne szkoły: podstawową i gimnazjum w wydzierżawionym od Urzędu Miasta budynku. To m.in. stan techniczny budynku i słabe wyniki nauczania były wskazywane przez Prezydenta miasta jako przyczyny likwidacji szkoły. Wśród powodów likwidacji mówiło się też o trudnym środowisku - wiele dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, dzieci z domu dziecka i Romowie.
Jako pedagodzy, absolwenci i mieszkańcy tej części miasta nie zgadzaliśmy się z tą opinią i postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Sukcesywnie poprawiamy wyniki nauczania, znacząco zmieniamy bazę szkolną i to w dużej mierze dzięki zaangażowaniu niektórych członków stowarzyszenia oraz trwającej ponad pięć współpracy z Zakładem Karnym w Tarnowie. Pracujemy za mniejsze pieniądze i w większym wymiarze godzinnym niż w szkołach publicznych, ale dzięki temu udało nam się znacząco zmienić opinię o szkole i poprawić warunki nauki i pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.