• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko"
    KRS 0000315184

Misją jest obecnie działanie na rzecz jak najszybszego otwarcia Hospicjum (budynek w remoncie, następnie konieczność wyposażenia). Potem zajmiemy się pomocą niepełnosprawnym, biednym, co także przewiduje Statut Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Wspomaganie techniczne, organizacyjne i finansowe Jedności Caritas w Krośnie Hospicjum. Organizacja wolontariatu. Pozyskiwanie środków dla Hospicjum. Promocja kultury - organizacja koncertów dla Hospicjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.