• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia
    KRS 0000315840

Misja:
1. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalnej zwłaszcza w zakresie muzyki wokalnej (chóralnej), inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno- kulturalnych.
2. Działalność Zespołu Śpiewaczego Św. Cecylia w szczególności może być realizowana przez organizowanie:
- koncertów z okazji różnych okoliczności kościelnych i świeckich,
- warsztatów muzycznych doskonalących umiejętności wokalne,
- konkursów muzycznych propagujących polską i światową literaturę chóralną.

Prowadzone działania:
1. Upowszechnianie kultury muzycznej w lokalnym środowisku, integrację młodego pokolenia z grupą doświadczonych śpiewaków.
2. Podtrzymywanie tradycji kulturalnych regionu, krzewienie kultury kaszubskiej, poznawanie literatury wokalnej, rodzimej i światowej oraz sylwetek kompozytorów.
3. Edukację muzyczną młodzieży, zdobywanie nowych członków zespołu.
4. Dobór odpowiedniego repertuaru przybliżającego historię oraz tradycję narodową i regionalną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.