• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Prawo do Pomocy"
    KRS 0000316097

Idea powołania Fundacji "Prawo do Pomocy" zrodziła się z przekonania, że każdy człowiek będący w potrzebie powinien mieć prawo zwrócić się o pomoc w pierwszej kolejności do własnego środowiska.

Misją Fundacji jest wspieranie osób z szeroko rozumianego środowiska prawniczego - prawników studentów prawa i ich bliskich - którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu choroby, niepełnosprawności lub innych zdarzeń losowych. Fundacja ma pełnić rolę łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić.

Fundacja "Prawo do pomocy" ma służyć pomocą osobom z szeroko rozumianego środowiska prawniczego, które z różnych przyczyn znalazły się w potrzebie.

Fundacja kieruje swoją pomoc w szczególności do:
-prawników zmagających się z chorobą, niepełnosprawnością lub innymi zdarzeniami losowymi, którzy pomimo tych przeciwności starają się wrócić do aktywnego wykonywania zawodu;
-osób niepełnosprawnych fizycznie, które pomimo trudności próbują podjąć studia prawnicze lub wykonywać zawód prawnika;
-studentów prawa, kandydatów na studia i absolwentów prawa, którym względy materialne utrudniają dostęp do nauki lub dalszego kształcenia zawodowego.

W pracach Fundacji uczestniczy grupa blisko trzydziestu dużych lub średnich warszawskich kancelarii. Idea jej powołania zakłada również integrację polskiego środowiska prawniczego, przełamywanie barier i negatywnych stereotypów.

Więcej informacji na temat samej Fundacji i procedur ubiegania się o pomoc znajduje się na stronie: www.prawodopomocy.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.