• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski "Samarytanin"
    KRS 0000316201

Pomagamy dzieciom i młodzieży specjalnej troski oraz rodzinom, w których oni żyją. Organizujemy dla nich wycieczki, wypoczynek, wsparcie materialne. Udzielamy pomocy psychologicznej; pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.