• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere
    KRS 0000316241

Głównym celem jest wspomaganie osób niepełnosprawnych i ich rodzin by zapobiegali izolacji społecznej i marginalizacji. Organizujemy zajęcia terapeutyczne irekreacyjne dla dzieci kończących szkołę specjalną lub objętych jedynie nauczaniem indywidualnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.