• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom
    KRS 0000316661

Celem stowarzyszenia jest utrzymywanie i wzmacnianie tożsamości mieszkańców wsi oraz ich odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo duchowe, kulturowe i materialne, walory środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich; promowanie i propagowanie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych , turystycznych, kulturowych i oświatowych.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej jest organizowanie warsztatów rękodzielniczych, wydawanie periodyku "Informacje Kulturalne", modernizacja i pielęgnacja dawnego parku przypałacowego w Pilchowicach, organizowanie Jarmarków Świątecznych promujących lokalnych rękodzielników i dziedzictwo kulturowe, organizowanie koncertów muzyki klasycznej i występów Młodzieżowego Chóru Wsi Pilchowice oraz innych zespołów, organizowanie dla mieszkańców spotkań o różnej tematyce, a także inne działania służące realizacji celów statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.