• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "Eleos"
    KRS 0000316697

Prowadzone działania
Pomoc charytatywna osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym. Prowadzenie pomocy dzieciom z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych. Tworzenie i prowadzenie Domu Opieki dla Osób Starszych Niepełnosprawnych - rehabilitacja.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.