• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dziecko w Centrum"
    KRS 0000316833

Jesteśmy grupą psychologów i pedagogów, którzy od wielu lat zajmują się pracą z dziećmi i ich opiekunami (rodzicami, rodzicami zastępczymi, wychowawcami, innymi specjalistami).
Obserwujemy rosnącą potrzebę udzielania wsparcia samym dzieciom jak też osobom tworzącym najbliższe środowisko dzieci od wczesnego dzieciństwa, aż do okresu dorastania. Stawia to przed nami zadanie stałego poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie diagnozy, terapii i organizowania wsparcia społecznego. Dlatego też w swojej pracy opieramy się nie tylko na doświadczeniu, ale korzystamy również z osiągnięć współczesnej nauki, dotyczących uwarunkowań rozwoju psychicznego oraz czynników zakłócających i zaburzających jego prawidłowy przebieg. Wiedza ta umożliwia nam pomaganie opiekunom w wychowaniu, a dzieciom w stawaniu się samodzielnymi, zadowolonymi z życia i dobrze przystosowanymi osobami.
Staramy się pomagać zarówno w sytuacjach drobnych trudności czy niepowodzeń, jak również w przypadku poważniejszych problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem dzieci. Swoją ofertę kierujemy do dzieci i opiekunów - w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie chcemy towarzyszyć im w trudnych momentach związanych z dorastaniem i wychowaniem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.