• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Żółty Parasol
    KRS 0000317292

Misja:
1. Wspieranie rozwoju lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem:
-dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi,
-rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-osób starszych i potrzebujących pomocy;
2. Zrzeszanie wszystkich, którzy kierują się programem apostolskim św. Jana Bosko.

Prowadzone działania:
Klub Młodzieżowy IMPULS.
Klub Seniora IMPULS.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.