• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "Otwórzmy Serca dla Dzieci"
    KRS 0000317482

Naszym celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci oraz ich zainteresowań. Ochrona zdrowia, a przede wszystkim wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz charytatywnym. Promowanie zdrowego stylu życia, działania na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci oraz młodzieży. Przeciwdziałania przejawom patologii społecznej,wspieranie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży wiejskiej. Zakup środków dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.