• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej "Górnik" Przy KWB "Adamów" S. A. w Turku
    KRS 0000317880

Misja:
- Promowanie i organizacja honorowego krwiodawstwa.
- Poszukiwanie dawców szpiku kostnego.
- Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży.
- Udział w akcjach charytatywnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.