• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ośrodek Migranta Fu Shenfu
    KRS 0000318329

Ośrodek Migranta Fu Shenfu służy głównie jako miejsce spotkań (świetlica) dla wszystkich chętnych obcokrajowców zgodnie z ewangeliczną dewizą: "Byłem przybyszem a przyjeliście mnie". Dostępna jest darmowa kawiarenka internetowa. Prowadzone są darmowe lekcje jęz. polskiego jak również poradnictwo prawa umożliwiające uzyskanie statusu pobytu. Ośrodek takich spraw prowadził dla ponad 500 osób. Niektóre nasze spotkania mają również charakter religijny- świętowanie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, czy nowego roku chińskiego etc.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.