• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Go-Now
    KRS 0000318596

Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego powstała w celu wprowadzania i realizowania nowych oryginalnych pomysłów, które mogą przynieść radość ludziom i korzyść ich środowisku. Pierwszym przedmiotem, który Fundacja wzięła sobie za cel jest promowanie i upowszechnianie szermierczego systemu Go-Now. Dzięki tradycji i literaturze, Polacy czują się szczególnie uprawnieni do identyfikowania szabli i konia, jako swoich narodowych atrybutów. Chcemy dać możliwość spełnienia tęsknoty za sprawnym i pięknym władaniem szablą każdemu, kto ma na to ochotę, bez względu na jego narodowość czy stopień niepełnosprawności.
Prowadzimy również projekty uaktywniające seniorów oraz uaktywniające osoby niepełnosprawne umysłowo np. z porażeniem mózgowym lub z zespołem Downa.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.