• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ogród Serca
    KRS 0000319975

Misja:
- promocja integracji społecznej;
- rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- pomoc wspomagająca rozwój domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
domów samotnej matki;
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność charytatywna;
- promocja i organizacja wolontariatu;
-działalność kulturalna, edukacyjna, oświatowa.

Prowadzone działania:
Od października 2010 roku realizujemy projekt dla 40 mieszkańców gminy Aleksandrów Łódzki, współfinansowany ze środków EFS w ramach Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt.:"Podstawy języka angielskiego na wsi".
W naszym mieście wspomagamy działalność dwóch domów dziecka i ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Dzięki współpracy z AISEC gościliśmy w DD2 przez 6 wakacyjnych miesięcy wolontariuszkę z Rosji. Zakupiliśmy wykładziny oraz przedmioty, stanowiące wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Ośrodku.
We wrześniu 2010 roku pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego zogranizowaliśmy koncert charytatywny "Trzej Polscy Tenorzy", który powstał we współpracy z panem Dariuszem Stachurą, artystą i panią Katrzyną Osińską, dyrektorką Domu Kultury w Koluszkach, oraz z udziałem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi.

W dniach 14.12.2010 - 22.12.2010 nasza fundacja wraz z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum ŁSSO nr 4 w Łodzi zebrała trzy duże worki słodyczy i przekazała je wychowankom Domu Dziecka nr 1 i Domu Dziecka nr 2 w Łodzi, oraz Ośrodkowi Adaptacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.