• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Patronus - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Bliskich ze Szczególnym Uwzględnieniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane
    KRS 0000321270

Podstawowe cele działania:
- zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju;
- wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem;
- likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych,a szczególnie chorych na stwardnienie rozsiane i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami;
- artykułowanie i reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, a szczególnie chorych na SM w raju oraz na arenie międzynarodowej;
- stworzenie specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej;
- pomoc w pozyskaniu środków na leki, rehabilitację i zakup specjalistycznych środków transportu i przystosowanie pojazdów i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.