• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krąg Dobrych Serc"
    KRS 0000321325

Misja
Celem Stowarzyszenia jest min.:
- Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie.
- Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny.
- Ochronę interesów osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.
- Tworzenie, współtworzenie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii, ośrodków wsparcia i opieki etc. form zgodnych z potrzebami niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.