• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pasjonatów Tańca "Ego"
    KRS 0000321399

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Szeroka popularyzacja tańca wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w/w grup w zajęciach tańca.
3. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzięki uczestnictwu w różnych formach współzawodnictwa jak również wypracowanie wśród społeczeństwa poczucia piękna i elegancji związanej z tańcem.
4. Poszerzenie wiedzy na temat historii poszczególnych tańców, ich rodowodu i zasięgu geograficznego.

Ponadto:

1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z
-Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z
-Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych -
PKD 90.01.Z.
-Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 93.19.Z
-Działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.2
-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z
-Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 94.99.Z

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.