• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    OPTYMA Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Aktywnego Rozwoju
    KRS 0000322124

Ideą promowaną przez nas jest aktywny rozwój przez całe życie - jako wyraz przekonania o tym, iż mamy wpływ na swoje życie i że przez cały czas można się rozwijać bez względu na wiek. Poprzez swoją działalność chcemy rozpowszechniać ideę longlife learning wraz z zachętą do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i aktywnego kształtowania siebie i otaczającej rzeczywistości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.