• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Bezpieczny Świat
    KRS 0000324859

Fundacja Bezpieczny Świat nieprzerwanie od kilku lat jest Organizacją Pożytku Publicznego uprawnioną do otrzymywania odpisów 1% podatków.

Fundacja Bezpieczny Świat działa od 2008 roku. Przez ten czas przeprowadziliśmy bardzo wiele akcji edukacyjnych związanych
z bezpieczeństwem dzieci jako uczestników ruchu drogowego.
Akcje BRD
Akcje Bezpieczne Ferie
Akcje Bezpieczny Powrót do Szkoły
Jesteśmy twórca projektu BRD Bezpieczna Droga do Szkoły (Word, Lotos, Radio znad Wilii)
Pomagamy ofiarom wypadków w ruchu drogowym.
Prowadzimy bezpłatne porady prawne z których skorzystało już kilkuset bydgoszczan.

Wspieramy ubogich i potrzebujących w nagłych wypadkach losowych, po wypadkach, pożarach czy trudnych sytuacjach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych.

Pomóż nam pomagać innym. Podziel się dobrem z innymi!


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.