• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael
    KRS 0000325630

Misja:
Zaradzenie potrzebom edukacyjnym i wychowawczym, wszechstronnego rozwoju psychicznego, kulturalnego i intelektualnego, oraz integracji, profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego na bazie uczestników Ośrodka Michael Warszawa - Bemowo, Zespół Szkół Rolniczych w Ciechanowie.

Prowadzone działania:
1. Terapia i socjoterapia.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży ulicy.
3. Pomoc w rozwoju zainteresowań.
4. Integracja oraz wsparcie emocjonalne dzieci.
5. Kształtowanie charakteru i porządnych postaw.
6. Formacja uczestników w duchu "Powściągliwości i pracy".
Realizacja wymienionych celów opiera się na działalności:
dziecięcego oratorium Michatka - dla dzieci szczególnej troski oraz kilkunastu sekcji zainteresowań i grup problemowych takich jak: Kawiarenka "Przystań u Michała", sekcja: komputerowa, nauki i doskonalenia języków obcych, wspinaczki wysokogórskie, siłownia, akademia tańca, tenisa stołowego, zapasy. Jedną z głównych metod w profilaktyce jest praca podejmowana przez młodzież dotycząca adopcji nowych pomieszczeń, organizacji imprez i realizacja programu muzyczno teatralno sportowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.