• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    L-UKS "Partyzant Mal-Bud 1" Targowiska
    KRS 0000326475

L-UKS Partyzant Mal Bud Targowiska to Klub z długoletnią tradycją. Jego głównym celem jest tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wypoczynkowego i kultury fizycznej przez jego członków oraz rozwój różnych dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego (piłka nożna dzieci i młodzieży). Ważnym elementem jest także kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, a także współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.