• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
    KRS 0000328376

Celem Fundacji jest rozwój społeczny oraz poprawa jakości życia społeczności powiatu leżajskiego i terenów przyległych.
Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie, podejmowanie, rozwijanie i promocję inicjatyw, postaw i działań w obszarach wymienionych poniżej.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.