• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
    KRS 0000328818

Naszą misją jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczamy na pomoc tym osobom, przede wszystkim na prowadzenie terapii i zakup sprzętu medycznego. "Cała Naprzód" kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

Od 5 lat wspieramy osoby niepełnosprawne i działamy w obszarze kultury i sportu. Robimy koncerty i organizujemy charytatywną Niedzielną Ligę Futsalu. Zaufało nam już przeszło 200 darczyńców. Zorganizowaliśmy 17 zbiórek publicznych. Udzieliliśmy 80 tysięcy złotych pomocy osobom niepełnosprawnym. W kwietniu 2012 roku "Całą Naprzód" nagrodzono w plebiscycie Prezydenta Miasta Gliwice Vox Populi – Wybrany przez gliwiczan w kategorii organizacja pozarządowa roku 2011. Od listopada 2012 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nikt z członków stowarzyszenia nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.