• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kolory Życia
    KRS 0000328840

Organizacja Pożytku Publicznego. Działalność na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych. Pomoc rodzinom oraz dzieciom z tych rodzin. Praca umacniająca pozycję organizacji NGO na rynku pracy oraz w świadomości społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.