• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta
    KRS 0000329963

Misja
Pomoc osobom bezdomnym, ubogim w duchu patrona-św. Brata Alberta. Przywrócenie bezdomnym godności osoby ludzkiej oraz pomoc w ich powrocie do społeczeństwa.

Prowadzone działania
Prowadzenie Schroniska dla Samotnych Matek i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, zapewniających nocleg, posiłki, pomoc lekarską i rzeczową, pomoc w otrzymaniu dowodu osobistego i uzyskaniu świadczeń socjalnych. Prowadzenie doraźnej pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Starania na rzecz uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej i grupy AA.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.