• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Klasa Kobiet
    KRS 0000330422

Fundacja Klasa kobiet prowadzi projekty na rzecz osób 45+:
- Klub Klasy Kobiet, który ma na celu tworzenie nowego wizerunku kobiety dojrzałej, przez poprawę samopoczucia i odporności na stres
- Uniwersytet Drugiego Wieku - którego celem jest doskonalenie umiejętności praktycznych poprawiających kondycję osób dojrzałych na rynku pracy. Proponowane zajęcia, szkolenia i warsztaty wpisują się w program ustawicznego szkolenia pomiędzy uniwersytetem pierwszego i trzeciego wieku - www.uniwersytetdrugiegowieku.pl
- Punkt Pracy - to platforma porozumienia pomiędzy pracodawcami i pracownikami w dobrze pojętym wspólnym interesie - www.punktpracy45plus.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.