• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "EMPATIA"
    KRS 0000331977

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia samym chorym i ich rodzinom, tworzenie środowisk samopomocowych, edukacja społeczności w zakresie chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych psychicznie. Istotnym celem jest także aktywizacja osób chorujących i pomoc w poprawie ich funkcjonowania.

Działamy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów.
Oferujemy pomoc:
- psychologiczną i psychiatryczną
- informacyjno-edukacyjną na temat chorób psychicznych
- w zdobyciu informacji na temat: placówek zajmujących się opieką nad chorymi po przebytej hospitalizacji, miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz informacji o bezpłatnych dyżurach psychologicznych, socjalnych i prawniczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.