• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina
    KRS 0000334387

Naszym celem jest ochrona zdrowia - pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom. Pomagamy organizując dla dzieci i młodzieży rehabilitację także pobyty w specjalnych ośrodkach do rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.