• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oświatowe Pożytku Publicznego "Alia"
    KRS 0000334419

Misją naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz uczniów do naszej szkoły.

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:
1. Kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci.
2. Integracji różnych środowisk na terenie naszego działania.
3. Propagowania idei społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
4. Edukacji sportowej, edukacji międzykulturowej.
5. Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
6. Popularyzowania dziedzictwa oraz kreowania pozytywnego wizerunku kulturowego i historycznego regionu i kraju.
7. Promowania wszelkich przedsięwzięć, służących rozwojowi oświaty.
8. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci.
9. Działań na rzecz integracji europejskiej.
10. Działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
11. Działań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Misję i Cele realizujemy przez:
1. Organizowanie spotkań, wykładów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia.
2. Organizowanie imprez propagujących cele Stowarzyszenia.
3. Umożliwianie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
5. Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.
6. Prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.
7. Dofinansowywanie przedsięwzięć służących podnoszeniu wiedzy i umiejętności przez dzieci.
8. Wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie idei Stowarzyszenia.
9. Organizację warsztatów, spotkań, seminariów przybliżających ideę integracji europejskiej.
10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną.
12. Organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych.
13. Inne działania służące osobom niepełnosprawnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.