• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów
    KRS 0000335687

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej oraz wspomaganie jej rozwoju.
2. Promowanie Jodłowa na poziomie krajowym i międzynarodowym.
3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Jodłowa i okolic.
4. Popieranie, inicjowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki . ochrony dóbr kultury i tradycji.
7. Popularyzacja krajoznawstwa i wypoczynku.
8. Tworzenie bazy organizacyjnej i materialnej wspomagającej rozwój powyższych celów oraz pozyskiwanie członków stowarzyszenia i sympatyków we wszystkich możliwych środowiskach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.