• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy
    KRS 0000337122

Prowadzimy działalność stypendialną, której celem jest wsparcie rodzin niezamożnych, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży - szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami.

Główne kryteria to wykazane uzdolnienia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), średnia ocen min. 4,50 i min. dobra ocena z zachowania, trudna sytuacja finansowa rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.