• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Siedlisko Pokoleń"
    KRS 0000337413

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz społeczności zróżnicowanej wiekowo. Nasze motto "Razem możemy więcej". Celem naszych działań jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców wsi, w tym kreowanie i promowanie lokalnych talentów m.in. w zakresie pisania spektakli teatralnych i ich wystawiania, muzykowania, tańca, fotografii oraz krzewienia kultury i dorobku naszej historii wśród mieszkańców oraz na arenach ogólnokrajowych i zagranicznych. Organizujemy warsztaty o różnej tematyce m.in. medyczne, muzyczne, fotograficzne, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, konkursy ekologiczne, spotkania z ludźmi zasłużonymi dla regionu - umożliwiające integrację społeczności zróżnicowanej wiekowo. Do swoich działań włączmy młodzież i dzieci.

Nasze działania skierowane są w większości do mieszkańców małych wsi, aby przełamywać bariery stereotypów, pobudzać potrzebę angażowania się w lokalne życie społeczne i promować wolontariat. Współpracujemy i wspieramy koncerty i występy Orkiestry Dętej OSP Dobrynin. Nasze niektóre działania można zobaczyć na YOU TUBE po wpisaniu w przeglądarce internetowej nazwy (siedlisko pokoleń lub orkiestra dęta dobrynin).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.