• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile
    KRS 0000338132

Stowarzyszenie w szczególności realizuje cele określone przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, a mianowicie:
a) przyczynianie się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych oraz aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie,
b) uświadamianie kobiet o zagrożeniu rakiem i zachęcanie do regularnej kontroli własnych piersi,
c) propagowanie konieczności poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej,
d) domaganie się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia,
e) zapewnianie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym,
f) domaganie się właściwego przygotowania personelu medycznego w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji,
g) dostrzeganie właściwych działań i popieranie ich rozwoju
h) domaganie się przestrzegania obowiązującej regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej,
i) zapewnienie wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektowanie ich prawa do zasięgania innych opinii medycznych,
j) przyczynianie się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

Prowadzone działania:
- popularyzacja profilaktyki walki z rakiem piersi, zwiększanie świadomości kobiet o chorobach nowotworowych.
Działalność prowadzona jest społecznie, nikt nie pobiera z tytułu pracy wynagrodzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.