• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Poetów i Ułanów Pamięci Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
    KRS 0000338338

-wydawanie książek najciekawszych poetów legionistów, jak również literatury z legionami związanej
-organizowanie licznych konkursów literackich dla dzieci i młodzieży, jak również kontynuowanie tradycyjnego konkursu literackiego im. Janusza Korczaka
-organizowanie wieczornic poświeconych pamięci marszałka Piłsudskiego i gen. kawalerii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
- organizowanie corocznej wigilii poetów i ułanów

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.