• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Ratownictwa na Dolnym Śląsku
    KRS 0000338728

Misją Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków na rzecz grup i jednostek zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem, oraz wspieranie tych grup przez zakupy sprzętu, finansowanie szkoleń oraz ogólną pomoc organizacyjno-logistyczną.

Wywodzimy się z różnych ochotniczych środowisk ratowniczych Wrocławia i Dolnego Śląska. Znając trudności w działaniu grup ratownictwa powołaliśmy Stowarzyszenie, którego nadrzędnym celem jest wspieranie jednostek ratowniczych przez zakupy sprzętu, finansowanie szkoleń i szeroko pojętą pomoc logistyczno-organizacyjną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.