• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000339052

Stowarzyszenie działa głównie na rzecz osób znajdujących się w hospicjum w Augustowie oraz ich rodzin. W tym celu organizuje m.in. kampanie mające na celu przybliżenie lokalnemu społeczeństwu trudności z jakimi borykają się podopieczni hospicjum, jak również edukuje mieszkańców na temat chorób cywilizacyjnych (np. cukrzyca, udary).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.