• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomagamy z Uśmiechem"
    KRS 0000339440

Fundacja "Pomagamy z uśmiechem" powstała z potrzeby serca.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy ciężka choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Skomplikowane zabiegi operacyjne, specjalistyczne leczenie lub długotrwała rehabilitacja wiążą się z kosztami, które przekraczają finansowe możliwości wielu rodziców. Publiczna służba zdrowia często nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wszystkim potrzebującym dzieciom.

Misją naszej Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu.

Fundacja kieruje swoją pomoc wyłącznie do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia. Naszym celem, jest przywrócenie tych dzieci do normalnego, samodzielnego życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.