• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Zwierząt - "Farma Jednorożec"
    KRS 0000342809

Stowarzyszenie "Farma Jednorożec" pomaga przede wszystkim dzieciom i młodzieży:
1) Z zaburzeniami zachowania i emocji, u których występują:
- ciągłe zmiany zainteresowań
- trudności w koncentracji uwagi
- impulsywność i nadpobudliwość
- zachowania opozycyjno - buntownicze i antyspołeczne
- trudności w kontaktach społecznych
- nadużywanie substancji psychoaktywnych
2) Z zaburzonymi relacjami rodzinnymi i rówieśniczymi
3) Z zaburzeniami lękowymi
- psychicznymi
- wegetatywnymi
- separacyjnymi.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie pomaga również zwierzętom, którym dzieje się krzywda, chorym i porzuconym. Działamy poprzez:
- Edukację społeczeństwa dotycząca ochrony zwierząt i środowiska
- Rozpowszechnianie idei humanitarnego traktowania zwierząt
- Opiekę nad chorymi i porzuconymi zwierzętami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.