• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    UKS Gracz
    KRS 0000342865

Z inicjatywy grupy „zapaleńców” zainteresowanych propagowaniem wychowania fizycznego i dyscyplin sportowych w środowisku lokalnym, na przełomie marca i kwietnia 2004 r. przy Gimnazjum w Lyskach powstał Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ”. UKS GRACZ” to stowarzyszenie, którego statutowym założeniem jest propagowanie i rozpowszechnianie zdrowego trybu życia, poprzez organizowanie wszelkiego typu zajęć rekreacyjno – sportowych. Realizacja zadań statutowych jest możliwa dzięki udostępnieniu nam bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Lyskach, kompleksu boisk ORLIK 2012 oraz boiska piłkarskiego LKS Lyski. Różnorodność bazy sportowej przyczyna się do uatrakcyjnienia zajęć rekreacyjno - sportowych.
Nasza oferta to zajęcia z najpopularniejszych dyscyplin sportowych, które mają za zadanie przyciągnąć dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu a oderwać od komputera i ekranu telewizora po to, by na nowo odkryć przyjemność odpoczywania w sposób aktywny, tzn. zdrowy. Realizowana jest poprzez zorganizowanie systematycznych zajęć sportowych z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, unihokeja i tenisa stołowego oraz wyjazdowych na lodowisku i basenie. W 2010 roku założyliśmy pierwszą drużynę Orlików, która rozpoczęła zmagania w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Racibórz. Obecnie w piłkę nożną, w czterech drużynach orlików, młodzików i trampkarzy gra prawie 80 dzieci i młodzieży. Dla tych grup organizujemy turnieje, ponadto uczestniczymy w rozgrywkach Powiatowej Ligi Koszykówki, Siatkówki i Tenisa Stołowego. Cyklicznie organizujemy zawody i turnieje z różnych dyscyplin i w różnych kategoriach wiekowych, między innymi angażując się w organizację obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu, w którym jedną z wiodących imprez jest Gminny Test Coopera.
Systematycznie w naszych zajęciach uczestniczy kilkudziesięciu obecnych i byłych uczniów naszej szkoły oraz rosnąca grupa dorosłych, która aktywna jest w grupach siatkarzy, koszykarzy i fitness. W 2017 roku powołaliśmy sekcję biegaczy, która w ramach akademii biegania dwukrotnie w tygodniu niezależnie od pogody spotyka się na swoich zajęciach. Dla tych grup organizujemy turnieje, między innymi Amatorski Turniej Siatkówki, Turniej „Koszykówka Po Latach”, Turniej Tenisa Stołowego „LYSKI OPEN”, Turniej Piłki Nożnej „Dzikie Szóstki” oraz Turniej Siatkówki Plażowej „Plażowisko”.
Wszystko to jest możliwe dzięki realizacji zadań i projektów współfinansowanych przez Urząd Gminy w Lyskach, Starostwo Powiatowe w Rybniku oraz Ministerstwo Sportu. Aby jednak realizować każdy z nich, wymagany jest wkład własny. Dlatego też w marcu 2009 roku poczyniliśmy pierwsze kroki w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Ostatecznie w listopadzie 2009 roku decyzją Sądu Okręgowego w Gliwicach uzyskaliśmy status OPP oraz przywilej gromadzenia 1% podatku. Dzięki temu, nasze możliwości realizacji projektów sportowych znacznie się zwiększyły, obejmując nie tylko młodzież gimnazjalną ale także dzieci i dorosłych.
Uczniowski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem, które zrzesza uczniów, ich rodziców, nauczycieli i sympatyków.
Celem Klubu jest:
• planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o pomoc rodziców i sympatyków Klubu,
• angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej i rekreacji,
• aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania działalności organizacyjnej Klubu.
• organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.