• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja I Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
    KRS 0000343284

Fundacja powstała, aby inicjować i wspomagać wszelkie działania poprawiające warunki nauczania, doskonalące proces dydaktyczny i rozwijające wszechstronne zainteresowania uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.