• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bądźmy Razem - Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej
    KRS 0000343690

Stowarzyszenie niesie wsparcie ciężko chorym i ich rodzinom z terenu powiatu myślenickiego oraz sąsiednich powiatów. Wspiera przede wszystkim osoby będące pod opieką działającego w regionie Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej. Naszymi działaniami wspieramy realizację opieki hospicyjnej poprzez towarzyszenie chorym przez wolontariuszy, prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i pomocniczego, dofinansowanie zakupu leków, dofinansowanie rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej, akcje świątecznych odwiedzin chorych, spotkania integracyjne, wspierające, organizację wyjazdów kolonijnych dla dzieci osieroconych i z rodzin chorych, pomoc socjalną dla najbardziej potrzebujących, poradnictwo dla rodzin. Zachęcamy do badań profilaktycznych, propagujemy zachowania prozdrowotne. Organizujemy szkolenia dla zespołu hospicyjnego, tworzymy wolontariat hospicyjny, bierzemy udział w projektach promujących rozwijających wolontariuszy młodzieżowych. Wszystkie działania prowadzimy w ramach wolontariatu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością: www.badzmyrazem.org; www.hospicjum-wiśniowa.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.