• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce
    KRS 0000343983

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież niepełnosprawna z terenów wiejskich i ich rodziny. Z opieki obecnie korzysta 15 osób w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i 16 osób w Dziennym Centrum Aktywności.

Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie rozbudowy budynku ( trwają prace wykończeniowe) co pozwoli na objęcie opieką większej ilości osób niepełnosprawnych, oraz stworzenie nowych form pomocy. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie Orawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.