• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Instytut Rozwoju "Infinitas"
    KRS 0000345122

Nasza fundacja zajmuje się wspieraniem mikro i średnich projektów edukacyjnych i wychowawczych. W ramach tych projektów oferujemy wsparcie programowe naszych kooperantów w zakresie poradnictwa prawnego, IT, zarządzania grupą oraz mediacji. Ponadto oferujemy wsparcie rzeczowe inicjatyw wychowawczych dla grup formalnych i nieformalnych.
Organizujemy też od kilku lat rodzinny rajd rowerowy WYZWANIE w Opolu. W każdym kolejnym roku w ramach tej imprezy wspieramy inne inicjatywy społeczne (walka z uzależnieniami, przemocą, promocja zdrowia etc.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.